Přejít k obsahu


Radiační spektrometr založený na měření času

Citace:
VLÁŠEK, J., GEORGIEV, V. Radiační spektrometr založený na měření času. 2012.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Radiation spectrometer based on time measurement
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Jakub Vlášek , Doc. Dr. Ing. Vjačeslav Georgiev
Abstrakt CZ: Zařízení využívá čipu měřícího čas s velkou přesností k určení energie částice dopadající na detektor. Informace o délce pulsu je zpracována procesorem ARM Cortex M3 a zaznamenané energetické spektrum částic je přes opticky oddělené rozhraní USB přeneseno do počítače.
Abstrakt EN: The device uses a Time Digital Convertor to measure energy of a particle received by a radiation detector. The pulse length is processed by an ARM Cortex M3 MCU and the recorded energy spectrum is transmitted via optically coupled USB interface to a PC.
Klíčová slova

Zpět

Patička