Přejít k obsahu


Design and numerical simulations of the thermohydraulic systems in Simulink

Citace:
ČIBERA, V. Design and numerical simulations of the thermohydraulic systems in Simulink. In Energetické stroje a zařízení, termomechanika & mechanika tekutin. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 1-4. ISBN: 978-80-261-0113-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Design and numerical simulations of the thermohydraulic systems in Simulink
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Václav Čibera
Abstrakt CZ: Současný vývoj v navrhování termohydraulických systémů požaduje vývoj specializovaného softwaru. Možnost začlenění naměřených dat, jednoduché a rychlé přenastavení systému a kratký simulační čas hrají klíčovou roli v úspešném pokroku v navrhování termohydraulických systémů. Komerční software často nevyhovuje potřebným požadavkům při řešení speciálních úloh. Tento článek přibližuje použitelnost MATLABu a Simulinku pro vývoj vlastního “drag and drop” softwaru.
Abstrakt EN: Recent developments in designing of the thermohydraulic systems have heightened the need for special software tools. Possibility of incorporating the measured data, easy and quick rearrangement of the system and short simulation time play a key role in successful progress in designing of the thermohydraulic systems. Commercial software sometimes does not fit to our special tasks or it lacks some utilities. This paper attempts to show usefulness of MATLAB® and Simulink in the development of the “drag and drop“ software.
Klíčová slova

Zpět

Patička