Přejít k obsahu


Informal Learning Institutions and Their Impact on the Learning Process

Citace:
ŠULDOVÁ, A., CIMLER, P., HAUAN, N. P. Informal Learning Institutions and Their Impact on the Learning Process. Media4u Magazine, 2012, roč. 9, č. 4, s. 42-49. ISSN: 1214-9187
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Informal Learning Institutions and Their Impact on the Learning Process
Rok vydání: 2012
Autoři: Bc. Alena Šuldová , Doc. Ing. Petr Cimler CSc. , Nils Petter Hauan
Abstrakt CZ: Měření skutečného vlivu institucí informálního vzdělávání je komplexním problémem, který se opírá o teoretické modely konstrukce poznatků a model kontextuálního učení. Kromě těchto teoretických modelů představuje článek také studie, které byly realizovány proto, aby byl změřen efekt institucí informálního vzdělávání na proces učení.
Abstrakt EN: Assessing the actual effects of informal learning institutions is a complex issue which is build on the theoretical models of knowledge construction and the contextual model of learning. Apart from these theoretical models, this paper presents studies, which were performed in order to measure the effect of these institutions.
Klíčová slova

Zpět

Patička