Přejít k obsahu


Vztah teorie a praxe v procesu vysokoškolské výuky finančního účetnictví

Citace:
ŠRÉDL, K., HINKE, J. Vztah teorie a praxe v procesu vysokoškolské výuky finančního účetnictví. Media4u Magazine, 2012, roč. 9, č. 4, s. 19-23. ISSN: 1214-9187
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: THE THEORY AND PRACTICE RELATION IN THE PROCESS OF THE TEACHING FINANCIAL ACCOUNTING AT UNIVERSITIES
Rok vydání: 2012
Autoři: doc.Ing.PhDr. Karel Šrédl CSc. , Ing. Jana Hinke Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem tohoto příspěvku je, po vytvoření stručného teoretického rámce z význačných autorských děl a studií, definovat možné roviny pro vztah teorie a praxe ve výuce finančního účetnictví na vysokých školách a dále analyzovat tyto roviny ve smyslu zajištění, rozvržení a realizace této vazby na pracovištích autorů.
Abstrakt EN: The aim of this paper is, after creating a brief theoretical framework of the outstanding copyright works and studies, to define the possible platforms of the theory and practice relations in teaching financial accounting at universities and also to analyze these facts in the sense of ensuring, distribution and implementation of the bindings on authors' workplaces.
Klíčová slova

Zpět

Patička