Přejít k obsahu


Andragogická didaktika ve výuce finančního účetnictví na vysokých školách

Citace:
HINKE, J., SVOBODA, R. Andragogická didaktika ve výuce finančního účetnictví na vysokých školách. Media4u Magazine, 2012, roč. 9, č. 4, s. 24-28. ISSN: 1214-9187
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: ANDRAGOGICAL DIDACTICS IN TEACHING FINANCIAL ACCOUNTING AT UNIVERSITIES
Rok vydání: 2012
Autoři: Ing. Jana Hinke Ph.D. , Ing. Roman Svoboda Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem tohoto příspěvku je popsat specifika studentů kombinované a distanční formy vzdělávání na vysokých školách ekonomického zaměření, definovat odlišnosti andragogického vzdělávání, dále popsat didaktické formy a didaktické metody využívané na pracovištích autorů a prezentovat výsledky výzkumu zaměřeného na zjištění motivů vedoucích k efektivnímu učení.
Abstrakt EN: The aim of this paper is to describe the specifics of students of the combined and distance education at economic universities defining differences in andragogical education, to describe didactic forms and teaching methods used in the autor's workplace and present the results of research aimed at discovering motives leading to effective learning.
Klíčová slova

Zpět

Patička