Přejít k obsahu


Materiální a duchovní kultura Východu v proměnách času

Citace:
PECHA, L. Materiální a duchovní kultura Východu v proměnách času. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství ZČU, 2012, 163 s. ISBN: 978-80-261-0330-1
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Material and Spiritual Culture of the East in the Course of Time
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství ZČU
Autoři: PhDr. Lukáš Pecha Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato kolektivní monografie představuje výsledky výzkumu badatelů z několika institucí, které se zabývají rozmanitými aspekty vývoje materiální a duchovní kultury starých asijských civilisací a jejich vzájemné interakce se sousedními oblastmi, především s Evropou.
Abstrakt EN: This collective monograph presents the results of research conducted by specialists representing various scientific institutions that deal with several aspects of the evolution of the material as well as spiritual culture of ancient Asian civilisations and their interaction with adjacent regions, especially with Europe.
Klíčová slova

Zpět

Patička