Přejít k obsahu


Anaximenova koncepce oběhů nebeských těles

Citace:
KOČANDRLE, R. Anaximenova koncepce oběhů nebeských těles. Pro-Fil, 2013, roč. 14, č. 1, s. 13-28. ISSN: 1212-9097
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Anaximenes' conception of the paths of the celestial bodies
Rok vydání: 2013
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: PhDr. Radim Kočandrle Ph.D.
Abstrakt CZ: Podle Anaximena z Mílétu se nemají nebeská tělesa pohybovat pod Zemí, ale naopak kolem Země. Anaximenés měl danou koncepci přiblížit motivem plstěného klobouku, který se otáčí kolem naší hlavy. Případné vysvětlení oběhů nebeských těles pomocí nakloněné Země podél její horizontální osy však patrně mylně vychází až z koncepce kulové Země a sklonu ekliptiky. Je možné, že dochované texty ve skutečnosti navazují na problém sklonu nebeské osy a popisují původní situaci oběhů nebeských těles předtím, než se "nebe naklonilo".
Abstrakt EN: According to Anaximenes of Miletus, heavenly bodies are not supposed to move under the Earth but rather around it. Anaximenes is said to have likened this idea to a felt hat moving around our head. The alleged explanation of orbits of heavenly bodies that is based on Earth tilted around its horizontal axis is probably erroneously based on a later conception of spherical Earth and the tilt of the ecliptic plane. It is possible that extant texts in fact elaborate on the issue of tilt of the heavenly axis, describing the original situation of orbits of heavenly bodies before "the heaven became tilted".
Klíčová slova

Zpět

Patička