Přejít k obsahu


Humanitarianism and development assistance as a weapon of war. Transformation of civil-military cooperation and armed forces as agents of development

Citace:
PREZELJ, I., CABADOVÁ WAISOVÁ, Š. Humanitarianism and development assistance as a weapon of war. Transformation of civil-military cooperation and armed forces as agents of development. Politics in Central Europe, 2012, roč. 8, č. 3, s. 90-115. ISSN: 1801-3422
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Humanitarianism and development assistance as a weapon of war. Transformation of civil-military cooperation and armed forces as agents of development
Rok vydání: 2012
Autoři: Iztok Prezelj PhD , Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem tohoto článku je analýza transformace civilně vojenské kooperace v rozvojový proces. Analýza má čtyři základní části, první z nich diskutuje aktuální teoretické koncepty, ve druhé operacionalizujeme terminologii, ve třetí sledujeme vývoj propojení bezpečnosti a rozvoje a čtvrtá část je analýzou konkrétních případů.
Abstrakt EN: The aim of the article is to discuss and analyse the transformation of civilmilitary cooperation and armed forces as agents of development. The structure of our research has a logic coming from the fact of those who have been engaged in Kosovo, Iraq and Afghanistan, or in reconstruction, stabilization and humanitarian operations and in the war on terror respectively. Our analysis is divided into four sections. The first section frames our research introducing the basic concepts and the contemporary academic, policy and military discussion about civil-military cooperation and non-combat roles of military forces. The second section introduces the terminology which is used for non-combat operations of military forces. The third section researches the evolution of the idea about interdependence between security and development. In the last, fourth, part the contemporary civil-military cooperation in the field is analysed.
Klíčová slova

Zpět

Patička