Přejít k obsahu


Rizikové faktory projektů v rámci jejich portfolia v organizaci

Citace:
IRCINGOVÁ, J. Rizikové faktory projektů v rámci jejich portfolia v organizaci. In Trendy v podnikání 2012. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-261-0100-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Project Risk Factors within their Portfolio in Organization
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jarmila Ircingová Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Všechny projekty v sobě zahrnují riziko ? projekt s nulovým rizikem nestojí za to, aby byl realizován. Pokud je dobře pochopena problematika rizik, mohou být tato rizika efektivněji řízena, čímž lze zabránit neúspěšné realizaci jednotlivých projektů. Tento princip lze používat i pro optimalizaci rizik portfolia projektů pro organizaci jako celek, přičemž platí přímá úměra mezi velikostí organizace vč. počtu realizovaných projektů a využitím vhodné metody řízení rizik s ohledem na její komplexnost. Pro řízení rizik v rámci portfolia projektů lze doporučit např. metodu Monte Carlo pro simulaci různých dopadů rizika s ohledem na změnu jeho jednotlivých parametrů. Ve svém příspěvku nejprve stručně charakterizuji základní principy řízení rizik jednotlivých projektů, jelikož uvedené skutečnosti platí i pro řízení rizik v rámci portfolia, příp. programu, které zahrnují větší množství projektů. Dále jsou uvedena rizika v kontextu portfolia projektů v rámci organizace. V poslední části je uveden popis výzkumu rizikových faktorů jednotlivých projektů v organizacích z oblasti školství včetně návrhu jejich možného posouzení v rámci portfolia
Abstrakt EN: Every project contains the risk factors because project with the zero risk has not worth for realization. If the risk problematic is well understood, the risk factors could be managed more effectively and it is possible to prevent the project management failure. This principle can be also used for risk optimization in whole business project portfolio. There applies the direct correlation between the organization size (incl. the number of projects) and using the appropriate method of risk management with regard to its complexity. First in my paper, I describe briefly the basic principles of risk management in individual projects, because these facts can be used also for risk management within project portfolio which contains more projects. In the next part, there are mentioned risk factors in the context of organization project portfolio. This paper is closed the description of planned research of risk factors in the project portfolio of educational organizations which is currently underway.
Klíčová slova

Zpět

Patička