Přejít k obsahu


Rational approximation of implicit blends of canal-surface-type

Citace:
BIZZARRI, M., LÁVIČKA, M. Rational approximation of implicit blends of canal-surface-type. In Sborník příspěvků 32. KONFERENCE O GEOMETRII A GRAFICE/Proceedings of the 32st CONFERENCE ON GEOMETRY AND GRAPHICS. Plzeň: Vydavatelský servis, 2012. s. 55-62. ISBN: 978-80-86843-40-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Rational approximation of implicit blends of canal-surface-type
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelský servis
Autoři: Mgr. Michal Bizzarri , Doc. RNDr. Miroslav Lávička Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Prezentujeme metodu pro výpočet aproximačních racionálních parametrizací implicitně definovaných ploch kanálového typu. Navržený algoritmus je vhodný např. pro implicitní blendy. Charakteristická vlastnost našeho přístupu tkví v kombinaci symbolických a numerických výpočtů poskytující aproximační (na topologii založenou) kubickou parametrizaci obrysové křivky, která je poté použita pro výpočet aproximační parametrizace dané kanálové plochy.
Abstrakt EN: We present a method for the computation of approximate rational parameterizations of implicitly given surfaces of canal-surface-type. The designed algorithm is suitable e.g. for implicit blend surfaces. A distinguished feature of our approach is a combination of symbolic and numerical methods yielding approximate topology-based cubic parameterization of the contour curve which is then applied to compute an approximate parameterization of the corresponding canal surface.
Klíčová slova

Zpět

Patička