Přejít k obsahu


Komparace zobrazení lesního porostu v podnikovém informačním systému dle právních norem ČR a dle přístupu mezinárodních standardů finančního výkaznictví IFRS.

Citace:
HINKE, J. Komparace zobrazení lesního porostu v podnikovém informačním systému dle právních norem ČR a dle přístupu mezinárodních standardů finančního výkaznictví IFRS.. Jíloviště : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2012.
Druh: POSUDEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2012
Místo konání: Jíloviště
Název zdroje: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Autoři: Ing. Jana Hinke Ph.D.
Abstrakt CZ: Jedná se o výstup z disertační práce pojednávající o oceňování, účtování a klasifikaci lesních porostů - tzn. porovnání těchto řešení dle IAS/IFRS a dle právních předpisů ČR.
Klíčová slova

Zpět

Patička