Přejít k obsahu


Přirozenost umělé inteligence

Citace:
ROMPORTL, J. Přirozenost umělé inteligence. In Člověk v nových světech. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s. 115-138. ISBN: 978-80-261-0068-3
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Naturalness of Artificial Intelligence
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Mgr. Jan Romportl Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola se zabývá vztahem přirozeného a umělého, a to zejména s ohledem na umělou inteligenci. Umělost definuje prostřednictvím jazykové uchopitelnosti, diskutuje proměnu umělosti v přirozenost na základě množství kauzálních vztahů a obhajuje tezi, že emergentní jevy jsou z principu přirozené. Toto pak dává do souvislosti s problematikou umělé inteligence.
Abstrakt EN: The chapter focuses on the relation between artificial and natural, especially with regard to artificial intelligence. It defines artificiality in terms of capability to be grasped by language, it discusses transformation of artificiality into naturalness on the basis of quantity of causal relations, and it argues for the thesis that emergent phenomena are natural. This all is linked with the problems of artificial intelligence.
Klíčová slova

Zpět

Patička