Přejít k obsahu


Implementace algoritmů řízení tříúrovňového měniče s upínacími diodami

Citace:
KAMENICKÝ, P., GLASBERGER, T. Implementace algoritmů řízení tříúrovňového měniče s upínacími diodami. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012. 21 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Implementation of control algorithms of three-level diode-clamped inverter
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Petr Kamenický , Ing. Tomáš Glasberger Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá popisem algoritmů vektorové modulace pro tříúrovňový měnič s upínacími diodami, a jejich implementací do digitálního signálového procesoru. Pro implementaci byl zvolen DSP firmy Texas Instruments TMS320F28335. Zpráva navazuje na výzkumnou zprávu [1].
Abstrakt EN: This research report describes vector modulation algorithm for three-level diode-clamped converter, and its implementation in a digital signal processor. The algorithm is implemented in Texas Instruments DSP TMS320F28335. The report follows the research report [1].
Klíčová slova

Zpět

Patička