Přejít k obsahu


Semi-active car suspension - modelling, control and testing

Citace:
ČERMÁK, R. Semi-active car suspension - modelling, control and testing. In CADAM 2012 - Proceedings. Ičici: Revelin, 2012. s. 31-34. ISBN: 978-953-57074-2-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Semi-active car suspension - modelling, control and testing
Rok vydání: 2012
Místo konání: Ičici
Název zdroje: Revelin
Autoři: Ing. Roman Čermák Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá semiaktivním odpružením automobilů. Jsou uvedeny modely čtvrtiny vozu, poloviny vozu a celého vozidla, a tyto modely jsou pak využity pro simulaci a návrh řízení. Stručně jsou zmíněny dva typy semiaktivnícg tlumičů - řízený pneumatický a magnetoreologický. Je stručně popsán experiment vyvinutý pro testování tlumičů.
Abstrakt EN: The paper deals with semi-active car suspension. Simple models of quarter car, half car and full car are introduced and used for simulation and control design. Two types of semi-active dampers, controlled pneumatic damper and magneto-rheological damper, are mentioned and briefly described. An experimental test rig developed for testing dampers is also briefly described in the paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička