Přejít k obsahu


Komunikace v jazykové a kulturní rozmanitosti

Citace:
Mišterová, I., Fenclová, M. Komunikace v jazykové a kulturní rozmanitosti. Fakulta filozofická, Plzeň, 06.09.2012 - 06.09.2012.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Communication in Language and Cultural Diversity
Rok vydání: 2012
Autoři: PhDr. Ivona Mišterová Ph.D. , Doc. PhDr. Marie Fenclová CSc.
Abstrakt CZ: Studentská vědecká konference Komunikace v kulturní a jazykové rozmanitosti se uskutečnila ve čtvrtek 6. září 2012 v prostorách Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Odbornou a organizační garanci převzala filologická pracoviště fakulty, tj. katedra anglického jazyka a literatury, katedra germanistiky a slavistiky a katedra románských jazyků. Jednacími jazyky konference byly čeština a slovenština. V jednotlivých odborných sekcích se diskutovalo především o interkulturních aspektech komunikace, literární komunikaci i komunikaci v informačních a telekomunikačních technologiích. Byly prezentovány zkušenosti z výuky/studia cizího jazyka a analyzovány charakteristické rysy jazykové rozmanitosti. Specifikum odborného jazyka dokládaly praktické ukázky analýzy odborných periodik i učebních materiálů.
Abstrakt EN: The student scientific conference on Communication on Language and Cultural Diversity took place on 6 September 2012 at the Faculty of Philosophy and Arts UWB in Pilsen. The conference was organised by the philological departments of the Faculty of Philosophy and Arts at the University of West Bohemia in Pilsen, the Department of English Language and Literature, the Department of Germanic and Slavonic Studies, and the Department of Romance Languages. The conference was intended for students, pedagogical and research workers with instruction and research of the English, French, German, Russian, and Spanish languages as well as the Czech language for non-philologists.
Klíčová slova

Zpět

Patička