Přejít k obsahu


Lhaní na internetu a obrana proti němu

Citace:
SIMBARTL, P. Lhaní na internetu a obrana proti němu. In MMK 2012 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé věděcké pracovníky. Ročník III. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 2624-2631. ISBN: 978-80-905243-3-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Lying on the internet and defense against
Rok vydání: 2012
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Magnanimitas
Autoři: Mgr. Petr Simbartl
Abstrakt CZ: Jak v běžném tak i v internetovém životě se lže. Způsob lhaní je částečně rozdílný. Tento článek popisuje nejčastější důvody a možnosti lhaní a základní tipy na odhalení těchto lží při vzájemné komunikaci na internetu. Především pro začínající uživatele a dospívající děti mohou být tito lháři hrozbou. Je tak nutné je upozornit na možné úskalí při výužívání dnes již běžných komunikačních prostředí.
Abstrakt EN: Lies are in real life and online. The method lying is partly different. This article describes the most common reasons and possibilities lying and basic tips to detect lies when communicating on the Internet. Primarily for novice users and teenagers can be liars threat. It is this necessary to draw attention to possible pitfalls in the use of common communication environment.
Klíčová slova

Zpět

Patička