Přejít k obsahu


Centrum vodní zábavy ve Kdyni

Citace:
PÁLKOVÁ, H., KESL, P. Centrum vodní zábavy ve Kdyni. In Stavba roku 2010. Praha: Vydavatelství Kabinet, 2010. s. 85-87.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Wterpark in Kdyně
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Vydavatelství Kabinet
Autoři: Ing. arch. Hana Pálková , Ing. Petr Kesl
Abstrakt CZ: doba výstavby : 02/2009-04/2010 obestavěný prostor: 14279 m3 ( z toho bazénová hala 7697 m3) zastavěná plocha:2237 m2 náklady 114379500,- Kč ( bez DPH ) konstrukce: Nosnou konstrukci tvoří prefabrikované betonové dílce v kombinaci s monolitem. Střecha má konstrukci z dřevěných lepených vazníků zaklopených voděodolnou překližkou a krytou fólií s tepelnou izolcí. Obvodový plášť je vytvořen z Porothermu s fasádním zateplovacím systémem tušťky 10 cm.
Abstrakt EN: Construction period: 02/2009-04/2010 enclosed volume: 14279 m3 (From the pool hall 7697 m3) Built-up area: 2237 m2 costs 114379500, - CZK (without VAT) construction: The supporting structure consists of prefabricate concrete components, in combination with the monolith. The roof is constructed of bonded wood trusses of covered with watrproof plywood and protective covering wth fi insulation. The cladding is made of Porotherm facade insulation system that is 10 cm tick.
Klíčová slova

Zpět

Patička