Přejít k obsahu


Umělé zátěže 250, 800 a 3000 W

Citace:
KAVALÍR, T. Umělé zátěže 250, 800 a 3000 W. Radioamatér, 2012, roč. 13, č. 6, s. 16-17. ISSN: 1212-9100
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Dummy load 250, 800 and 3000 W
Rok vydání: 2012
Autoři: Ing. Tomáš Kavalír
Abstrakt CZ: Zde uvedený článek popisuje, jak je možné realizovat umělé zátěže poměrně jakostních parametrů až do 1,7 GHz. První dvě umělé zátěže jsou klasického provedení, které využívají stripline bezindukční odpory 50 ohm a třetí popisovaná zátěž je řešena poměrně netradičně a umožňuje dosáhnout vysokého krátkodobého zatížení až kolem 3000 W.
Abstrakt EN: This article describes, how you can implement dummy load with high parameters up to 1.7 GHz. The first two dummy load were designed with classic Striplin non-inductive 50 ohm resistor and a third described load is handled fairly unconventional and allows to achieve high short-term loads up to 3000 W.
Klíčová slova

Zpět

Patička