Přejít k obsahu


DV#11 (2012) Vývoj nových a inovace stávajících konstrukčních řešení tvářecích strojů

Citace:
ČECHURA, M., HLAVÁČ, J., HOZA, M., HOVORKA, J., CHVAL, Z., KUBEC, V., RÁŽ, K., SMOLÍK, J., STANĚK, J., VOLENA, J., ZAHÁLKA, M. DV#11 (2012) Vývoj nových a inovace stávajících konstrukčních řešení tvářecích strojů. Plzeň, 2012.
Druh: DALŠÍ AKTIVITY
Jazyk publikace: cze
Anglický název: DP#11 (2012) Development Of New And Innovations Of Existing Construction Solutions Of Forming Machines
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Autoři: Doc. Ing. Milan Čechura CSc. , Ing. Jan Hlaváč Ph.D. , Ing. Milan Hoza , Ing. Jiří Hovorka Ph.D. , Ing. Zdeněk Chval Ph.D. , Ing. Václav Kubec Ph.D. , Ing. Karel Ráž , Ing. Jan Smolík Ph.D. , Doc. Ing. Jiří Staněk CSc. , Ing. Josef Volena , Ing. Martin Zahálka
Abstrakt CZ: Zpráva pojednává o tvorbě spektra technologických operací prováděných na tvářecích strojích. Z toho je odvozeno spektrum technologického zatěžování tvářecích strojů včetně přibližné četnosti (od jednotlivých technologií). V další části práce byl proveden rozbor spektra technologického zatěžování a stanoven jeho vliv na konstrukční řešení tvářecího stroje. Vyřešení předcházejících úkonů napomohlo provést analýzu zatěžování jednotlivých částí tvářecího stroje i s ohledem na jeho životnost. Podrobněji byla zhodnocena životnost jednotlivých částí stroje s ohledem na prováděné technologie. Závěrem řešitelé navrhli kritéria pro posuzování konkurenceschopnosti tvářecích strojů.
Abstrakt EN: The report discusses spectrum of technological operations performed on forming machines. From previous, it is inferred the whole spectrum of machines loading and approximate frequency of each technological operation. In the following section of report this spectrum was analyzed and was determined its effect on design of forming machines. Solving of previous problems helped to analyze loading of forming machines’ parts. This analysis was done with respect to durability. Durability of each part was more precisely evaluated with respect to performed technology. Researchers proposed criteria for evaluating of forming machines competitiveness in the conclusion.
Klíčová slova

Zpět

Patička