Přejít k obsahu


Zdravotnická zařízení v kontextu reformních změn v ČR

Citace:
HEJDUKOVÁ, P. Zdravotnická zařízení v kontextu reformních změn v ČR. Trendy v podnikání, 2011, roč. 1, č. 2, s. 115-123. ISSN: 1805-0603
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: MEDICAL FACILITIES IN THE CONTEXT OF REFORMS IN THE CZECH REPUBLIC
Rok vydání: 2011
Autoři: Ing. Pavlína Hejduková Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Zdravotnická zařízení jakožto poskytovatelé zdravotních služeb hrají klíčovou roli v rámci zdravotního systému každé země. Je tedy velmi důležité věnovat jim pozornost, a to zejména v době velkých reformních kroků v oblasti zdravotnictví. Každá z vyspělých zemí se potýká s problémy ve zdravotnictví, a to i přes mnohé odlišnosti v jeho financování a organizaci. Velikost a strukturu vydávaných finančních prostředků na veřejné programy, zejména sociálního charakteru (tedy i na zdravotnictví) a samotnou organizaci v rámci zdravotního systému ovlivňuje velké množství faktorů a každá země nepřistupuje k řešení svých problémů zcela stejně. Každopádně zejména ze zkušeností v zahraničí a na základě definování problémů v ČR lze stanovit klíčové otázky, kterými by se budoucí reforma měla prioritně zabývat.
Abstrakt EN: Medical facilities as health service providers play a key role in the health system of each country. It is therefore very important to pay attention to them, especially during major reform steps in the health field. Each of the developed countries are facing problems in health care, despite the many differences in the financing and organization. The size and structure of issued funds for public programs, particularly social nature (including healthcare) and the organization itself in the health system affects a large number of factors and every country does not take to solve their problems very well. Anyway, especially from the experience abroad and on defining issues in the Czech republic may establish the key issues for future reform should be priority.
Klíčová slova

Zpět

Patička