Přejít k obsahu


„Ať se neztratí jméno.“ Jména a pojmenovávání u bulharských Čechů

Citace:
JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. „Ať se neztratí jméno.“ Jména a pojmenovávání u bulharských Čechů. Český lid (Etnologický časopis), 2012, roč. 99, č. 4, s. 407-425. ISSN: 0009-0794
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: „So that the name won’t be lost.“ Names and naming among the Bulgarian Czechs
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Etnologický ústav Akademi věd České republiky
Autoři: Mgr. Lenka Jakoubková Budilová Ph.D.
Abstrakt CZ: Text se zabývá osobními jmény a strategiemi pojmenovávání dětí u bulharských Čechů, kteří žili v letech 1900-1950 ve dvou bulharských obcích, Vojvodovo a Belinci. Analýza je založena na terénním výzkumu realizovaném mezi přesídlenci z Bulharska a jejich potomky, kteří žijí ponejvíce na Mikulovsku a Valticku na jižní Moravě. Pojmenovávání u bulharských Čechů je analyzováno ve vztahu k pojmenovávání v bulharském kontextu v daném období a v souvislosti s představami o rodině, příbuzenství a genderu.
Abstrakt EN: This article deals with naming practices among the Czechs who lived in the fi rst half of 20th century in two Bulgarian villages – Vojvodovo and Belinci. It is based on fieldwork carried out among the people who migrated in 1950 from Bulgaria and settled in several towns and villages in South Moravia (region of Mikulov and Valtice), and their descendants. Naming practices of the Bulgarian Czechs are analyzed in relation to naming strategies of the Bulgarians in the given period, and it is argued that the role that was fulfi lled by surnames among the Czechs was fulfilled by first names among the Bulgarians. Relationship between the naming strategies and ideas about kinship and gender are discussed further.
Klíčová slova

Zpět

Patička