Přejít k obsahu


Očitá svědecví: Španělsko, Nový svět a změna vědeckého komunikačního paradigmatu

Citace:
ČERNÁ, J. Očitá svědecví: Španělsko, Nový svět a změna vědeckého komunikačního paradigmatu. 1. vyd. Pavel Mervart : Nakladatelství Pavel Mervart, 2012, 235 s. ISBN: 978-80-7465-064-2
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Eyewitness testimonies: Spain, New World and the Change of Scientific Communication Paradigm
Rok vydání: 2012
Místo konání: Pavel Mervart
Název zdroje: Nakladatelství Pavel Mervart
Autoři: PhDr. Jana Černá Ph.D.
Abstrakt CZ: Tzvetan Todorov uvedl, že objevení Ameriky je jedním z nejúžasnějších setkání v dějinách lidstva, neboť ohlašuje a zakládá naši současnou identitu. Analogicky by bylo možné říci, že je to právě setkání s Novým světem, které (spolu)zakládá podobu moderní evropské vědy. Pro poznání se poprvé v natolik intenzivní míře stává nezbytnou empirie a očitá svědectví, nikoli autoritativní a tradičně přijímané texty. Záměrem publikace je ukázat, jaký vliv mělo poznávání přírody Nového světa na utváření specifických podob vědecké komunikace a kooperace (expedice, dotazníky, přírodní historie, botanické katalogy), praktikovaných během 16. století ve Španělsku, a jak přispělo k proměně podob přírodních věd, jež vyvrcholila procesem dnes nazývaným vědecká revoluce. Text zavede čtenáře do renesanční Sevilly i na půdu Nového Španělska a Peru, do prostor univerzit, botanických zahrad i kabinetů kuriozit, mezi vzdělané lékaře, kosmografy a královské hodnostáře, stejně jako mezi objevitele, mořeplavce a další zvídavé osoby, které byly přitahovány podivuhodnostmi Nového světa.
Abstrakt EN: The aim of the publication is to show which effect and consequences the exploring of the New World nature on the formation of specific forms of early modern scientific communication and science in general had. The text presents original methods (scientific expedition, questionnaires) and forms of knowledge (Historiae naturalis, botanical catalogs). The publication wants to point out the role of exploring of the New World by Spaniards in the process of so-called scientific revolution, respectively the changes in scientific practice and theoretical epistemological schemes.
Klíčová slova

Zpět

Patička