Přejít k obsahu


Kulturní a etická dimenze komunikace v díle Tennessee Williamse

Citace:
MIŠTEROVÁ, I. Kulturní a etická dimenze komunikace v díle Tennessee Williamse. In Komunikace v jazykové a kulturní rozmanitosti. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 119-135. ISBN: 978-80-261-0187-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cultural and Ethical Dimensions of Communication in Tennessee Williams' Plays
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PhDr. Ivona Mišterová Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem studie je analyzovat jevištní adaptace Williamsových dramat uvedených v plzeňských divadlech ve druhé polovině dvacátého století a na počátku nového milénia se zřetelem k míře psychologizace klíčových postav na pozadí recepčněestetického konceptu kostnické školy.
Abstrakt EN: The article attempts to analyse stage adaptations of Tennessee Williams' plays produced in Pilsen theatres in the second half of the twentieth century and at the beginning of the new millennium with focus on the degree of psychologisation against the ackground of Constance School of reception aesthetics.
Klíčová slova

Zpět

Patička