Přejít k obsahu


Karel Engliš a generace "budování státu"

Citace:
VALEŠ, L. Karel Engliš a generace "budování státu". In Prof. JUDr. Karel Engliš : státník, vědec, pedagog. Brno : Masarykova univerzita, 2011, s. 97-110. ISBN: 978-80-210-5698-5
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Karel Engliš and generation of state-building
Rok vydání: 2011
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: Doc. PhDr. Lukáš Valeš Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola se věnuje jedné z klíčových osobností první Československé republiky, dlouholetého ministra financí a také rektora Masarykovy a Karlovy Univerzity. Zasazuje Englišův život do širšího sociálního kontextu jeho generace.
Abstrakt EN: Chapter is devoted to one of the key figures of the first Czechoslovak Republic, the longtime finance minister and also the Rector of Masaryk and Charles University. His life advocates in the broader social context of his generation.
Klíčová slova

Zpět

Patička