Přejít k obsahu


Paradigmata americké zahraniční politiky aneb legitimace moci pomocí „Mnichova“ a „Vietnamu“

Citace:
HLAVÁČEK, P. Paradigmata americké zahraniční politiky aneb legitimace moci pomocí „Mnichova“ a „Vietnamu“. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2012, roč. Neuveden, č. 3, s. 193-221. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Paradigms of US Foreign Policy - legitimation of use of force by using "Munich" and "Vietnam" analogy
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: PhDr. Pavel Hlaváček Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek pojednává o způsobu legitimace použití ozbrojených sil představiteli Spojených států amerických. V textu je analyzováno období od konce druhé světové války do současnosti. V tomto období můžeme vysledovat přibližně dvacetileté cykly, během kterých dochází ke generační obměně společenské reprezentace USA. Každá generace vychází z odlišných východisek, které následně ovlivňuje, kdy a jakým způsobem obhajuje použití amerických ozbrojených složek.
Abstrakt EN: This article analyses the way American political leaders legitimize use of force in the American foreign policy. Specifically, the period since the end of the Second World War till the present is analyzed. In this period we can distinguish approximately twenty years long cycles during new generation of Americans emerges and brings new perspectives on how to deal with American foreign policy. These perspectives subsequently influences the way American leaders uses armed forces.
Klíčová slova

Zpět

Patička