Přejít k obsahu


Analýza etického chování mobilních operátorů v ČR

Citace:
CIMLER, P., LOUDOVÁ, L. Analýza etického chování mobilních operátorů v ČR. In Chování podnikatelských subjektů na trhu a jeho vnímání zákazníkem. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 7-21. ISBN: 978-80-261-0171-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of mobile telephony providers? ethical behaviour in the Czech Republic
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Petr Cimler CSc. , bc. Lenka Loudová
Abstrakt CZ: Příspěvek prezentuje výsledky výzkumu hodnocení chování mobilních operátrů v ČR z pohledu etiky a je doplněn teoretickými východisky problému etiky, korektnosti a morálky v podnikatelském prostředí.
Abstrakt EN: The paper presents results of mobile providers´ behaviour evaluation in the Czech Republic in the view of ethics and is topped up with theoretical basis of ethical issues, correctness and morality in business environment.
Klíčová slova

Zpět

Patička