Přejít k obsahu


Fyzická dostupnost služeb maloobchodu - předpoklad pro volbu alternativ nákupu

Citace:
CIMLER, P. Fyzická dostupnost služeb maloobchodu - předpoklad pro volbu alternativ nákupu. In Chování podnikatelských subjektů na trhu a jeho vnímání zákazníkem. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 23-35. ISBN: 978-80-261-0171-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Physical availability of retail services ? prerequisite for a choice of shopping alternative
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Petr Cimler CSc.
Abstrakt CZ: Možnost volby nákupního místa umožňuje zákazníkovi zpětně působit na formování konkurenčního prostředí maloobchodu. Příspěvek prezentuje výsledky výzkumu fyzické dosažitelnosti nákupního místa v ČR v oblasti rychloobrátkového zboží v kontextu s představami EK o významu fyzické dosažitelnosti nákupního místa v nákupních podmínkách obyvatel EU.
Abstrakt EN: Having the choice of shopping location allows customers to additionally influence moulding of the retail competitive environment. The paper presents results of research dealing with accessibility of a shopping location in the Czech Republic in the field of fast moving consumer good in context of European commission concept of physical availability of a shopping location in shopping conditions of European Union residents.
Klíčová slova

Zpět

Patička