Přejít k obsahu


Mnoho psů, zajícova smrt: dilemata post-konfliktní rekonstrukce Kosova

Citace:
LEICHTOVÁ, M. Mnoho psů, zajícova smrt: dilemata post-konfliktní rekonstrukce Kosova. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2012, roč. Neuveden, č. 3, s. 167-192. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Dilemmas of the Kosovo post-conflict reconstruction
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: PhDr. Magdaléna Leichtová Ph.D.
Abstrakt CZ: Text se zabývá postkonfliktní rekonstrukcí Kosova a zejména institucemi, které se touto rekonstrukcí zabývají. Text představuje koncept "funkčního síťování" a jeho využití v praxi rozvojových a rekonstrukčních aktivit v Kosovu.
Abstrakt EN: This article is focused on post-conflict reconstruction activities in Kosovo. I am focused on institutions, which present themselves as development agents. The text represents key study on the "functional networking" concept.
Klíčová slova

Zpět

Patička