Přejít k obsahu


Hrady Příběnice a Příběničky jako součást zaniklé kulturní krajiny

Citace:
HLOŽEK, J., MENŠÍK, P. Hrady Příběnice a Příběničky jako součást zaniklé kulturní krajiny. Rekonstrukce a experiment v archeologii - Živá archeologie, 2012, roč. 14, č. 1, s. 29-35. ISSN: 1213-1628
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Castle Příběnice and Příběničky as elements of deserted cultural landscape
Rok vydání: 2012
Autoři: PhDr. Josef Hložek Ph.D. , PhDr. Petr Menšík Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Výsledky komplexního archeologického průzkumu hradů Příběnice, Příběničky a prostoru jejich někdejšího zázemí, přinesl cenné informace o vývoji a utváření kulturní krajiny ve sledovaném meandru řeky Lužnice od pravěku po mladší novověk. Některá ze zjištění, týkající se posledního období života obou jihočeských hrad? pak nečekaně osvětlila některé z událostí, které se odehrály v této části husitskými válkami zmítaného Táborska.
Abstrakt EN: Results of a complex archaeological survey of the castles of Příb?nice a Příbiničky and area of their former hinterlant has provided us with valuable information about development and formative processes of the cultural landscape along the Lužnice River from Prehistory to the Younger Modern period. In the years 2007?2011 there was surface survey carried out and geodetic localization of all detected archaeological monuments in the area of interest and their interpretation was made. New findings shed more light on not only various questions related to changing specter of human activities realized in this area in past but also on possible functional interpretation of some elements of both castle sites. Some of the findings connected to the last period of life of these south ? Bohemian castles unexpectedly explained some events which took place in the area of the Tábor region strongly affected by the Hussite wars.
Klíčová slova

Zpět

Patička