Přejít k obsahu


Systém pro řízení a kontrolu nahrávání řečového korpusu

Citace:
TIHELKA, D., GRŮBER, M., LEGÁT, M., MATOUŠEK, J. Systém pro řízení a kontrolu nahrávání řečového korpusu. 2012.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Speech Corpus Recording and Controlling System
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Daniel Tihelka Ph.D. , Ing. Martin Grůber , Ing. Milan Legát , Doc. Ing. Jindřich Matoušek Ph.D.
Abstrakt CZ: Systém pro řízení a kontrolu procesu nahrávání řečového korpusu (ať už pro účely syntézy řeči z textu, TTS, nebo automatického rozpoznávání řeči, ASR) je softwarový modul určený pro nahrávání řečových korpusů v úlohách řečových technologií. Vzhledem k faktu, že nahrávání je časově i finančně náročný proces, bylo třeba navrhnout a vytvořit systém, který co možná nejvíce usnadní a zjednoduší proces nahrávání (řečníci nejsou zpravidla odborníci v používání počítačů) a současně bude nad nahrávacím procesem dohlížet, průběžně kontrolovat kvalitu nahrávek, pomůže zajistit konzistenci nahrávek, umožní přerušení nahrávacího sezení a jeho opětovné konzistentní pokračování, atd.
Abstrakt EN: Speech Corpus Recording and Controlling System (both for text-to-speech, TTS, or automatic speech recognition, ASR) is a software module designed for recording speech corpora in speech technology related tasks. Due to the fact that recording is an expensive and time-consuming process, it was necessary to design and build a system which is as close as possible to facilitate and simplify the process of recording (speakers are usually not experts in the use of computers) and also will supervise the process of recording, continuously monitor the quality of recordings, help to ensure the consistency of recordings, enable to interrupt a recording session and its consistent continuation, etc.
Klíčová slova

Zpět

Patička