Přejít k obsahu


Software pro nahrávání databáze promluv formou předpřipravených scénářů

Citace:
GRŮBER, M. Software pro nahrávání databáze promluv formou předpřipravených scénářů. 2012.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Prearranged scenarios based speech database recording system
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Grůber
Abstrakt CZ: Software je určen pro nahrávání databáze promluv formou předpřipravených scénářů. Scénáře jsou vytvořeny na základě reálných dialogů, které mohou být předem nahrány i v horší kvalitě. Během nahrávání promluv je pak řečníkovi přehrána část reálného dialogu a jeho úkolem je reagovat dle zobrazených pokynů (nejčastěji přímo požadovaný text). Tato forma nahrávání má řečníka dostat do situace reálného dialogu (vcítit se do osoby, která v dialogu účinkuje) a přitom zůstává zachována vysoká kvalita nahrávek, které mohou být pořízené v nahrávacím studiu. Software umožňuje jak kontrolu nad samotným nahráváním (např. opakování nepovedených nahrávek), tak také automatickou kontrolu vlastních zvukových dat (dostatečná hlasitost, dodržení pauz na začátku a na konci nahrávky, apod.).
Abstrakt EN: The recording system is focused on speech database recording using prearranged scenarios. The scenarios are created on the basis of real dialogues that can be prerecorded even in a lower quality. During the speech database recording, a speaker is listening to a part of such a real dialogue and his task is to respond appropriately according to instructions that are displayed on a screen (the instructions are mostly in the form of a text to be recorded). This way of recording is supposed to put the speaker in the role of a partner in the dialogue while keeping the high quality of recordings because the recording can take place in a recording studio. The application allows the user to control the recording flow (e.g. recording repetition) and also the automatic speech data quality check (volume level, keeping pauses at the beginning and at the end of recordings, etc.).
Klíčová slova

Zpět

Patička