Přejít k obsahu


Význam moderních metod dálkového průzkumu pro studium, průzkum a mapování historické krajiny českých zemí.Relikty fortifikační karchitektury v krajině (Terezín)

Citace:
GOJDA, M. Význam moderních metod dálkového průzkumu pro studium, průzkum a mapování historické krajiny českých zemí.Relikty fortifikační karchitektury v krajině (Terezín). In Krajina jako historické jeviště. Praha : Historický ústav AV ČR, 2012, s. 319-346. ISBN: 978-80-7286-199-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The importance of the modern method of remote sensing for the study, documentation and mapping of historical landscape in the Czech Lands. Remnants of fortified architecture in the landscape (Terezín)
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Historický ústav AV ČR
Autoři: Prof. PhDr. Martin Gojda CSc.
Abstrakt CZ: Práce se zabývá aplikací metod dálkového průzkumu Země v oblasti archeologie, a to jak klasickým leteckým snímkováním různých kategorií historické krajiny, tak především nejmodernější metodou mapování a dokumentace památek zachovaných v terénním reliéfu, tedy leteckým laserovým skenováním zemského povrchu.
Abstrakt EN: The work presents principal characteristics of remote sensing for archaeology, namely of traditional aerial survey and photography on one hand, and of airborne laser scanning, currently the most edvanced method of mapping and documentation of monuments and features conserved on the surface of landscape, on the other.
Klíčová slova

Zpět

Patička