Přejít k obsahu


Rough estimation of the coefficients in mathematical models describing ion flux through cellular membrane

Citace:
ČIBERA, V. Rough estimation of the coefficients in mathematical models describing ion flux through cellular membrane. In SVK 2012, studentská vědecká konference 2012. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 13-14. ISBN: 978-80-261-0127-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Rough estimation of the coefficients in mathematical models describing ion flux through cellular membrane
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Václav Čibera
Abstrakt CZ: Práce představuje dvě možnosti popisu toku iontů přes iontové kanály v buněčných membránách. Je uveden popis pomocí elektrochemického potenciálu a pomocí Nernst-Planckovy rovnice. Hrubý odhad koeficientů pro tyto dvě rovnice je uveden.
Abstrakt EN: The paper presents two possible ways of describing ion flux through cellular membrane. The first in description using electrochemical potential. As a second description is used Nernst-Planck equation. Rough estimation of the coefficients for this two approaches is presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička