Přejít k obsahu


Ověření možnosti získání dvou nezávislých určení polohy z jednoho měření GNSS aparaturou

Citace:
ČADA, V., HEJDOVÁ, J., JEDLIČKA, K. Ověření možnosti získání dvou nezávislých určení polohy z jednoho měření GNSS aparaturou. In Družicové metody v geodézii a katastru - Sborník referátů. Brno: ECON Publishing, s.r.o., 2012. s. 22-28. ISBN: 978-80-86433-55-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Verification of the possibility of obtaining two independent positioning from a single GNSS measurement
Rok vydání: 2012
Místo konání: Brno
Název zdroje: ECON Publishing, s.r.o.
Autoři: Doc. Ing. Václav Čada CSc. , Jana Hejdová , Ing. Karel Jedlička PhD. ,
Abstrakt CZ: příspěvek navrhuje metodu získání dvou nezávislých určení polohy z jednoho měření GNSS aparaturou, založenou na výpočtu polohy z nadbytečného počtu družic. Princip metody spočívá v odděleném výpočtu polohy z GPS NAVSTAR a GLONASS družic. Příspěvek odpovídá na otázku, za jakých podmínek lze tato dvě určení polohy považovat za nezávislá.
Abstrakt EN: The paper proposes a method of obtaining two independent positioning from a single GNSS measurement based on computing positioning from a large number of available satellites. The principle of the method is based on separating the measurements from GPS and GLONASS satellites while computing the positioning. Therefore there are two different positioning (GPS, GLONASS), whose can be considered as independent. The described experiment proves that the method can be used, if there are enough satellites (at least four GPS and four GLONASS) and the observation time is sufficient.
Klíčová slova

Zpět

Patička