Přejít k obsahu


O něčem/ničem takovém jsem neslyšel

Citace:
HRDLIČKA, M. O něčem/ničem takovém jsem neslyšel. Didaktické studie, 2012, roč. 4, č. 1, s. 81-82. ISSN: 1804-1221
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: I haven´t heard about somethong like this
Rok vydání: 2012
Autoři: Doc. PhDr. Milan Hrdlička CSc.
Abstrakt CZ: Autor popisuje zajímavý případ poměrně časté konkurence zájmena neurčitého a záporného v současné češtině, kdy je v běžné komunikaci dosaženo v podstatě stejného komunikačního účinku.
Abstrakt EN: The author describes interesting examples of often occuring instance with indefinite and negative pronouns in contemporary Czech language. Through this, example of every day communication, a same communivcation effect is reached.
Klíčová slova

Zpět

Patička