Přejít k obsahu


Influence of the reference anthropometry on the dynamical response of the 5th and 95th Percentile occupant thorax FE model

Citace:
PEDZISZ, M., DZIEWONSKI, T., RZYMKOWSKI, C., TOCZYSKI, J., GIERCZYCKA-ZBROZEK, D., JANSOVÁ, M., ČECHOVÁ, H. Influence of the reference anthropometry on the dynamical response of the 5th and 95th Percentile occupant thorax FE model. In International Crashworthiness Conference 2012. Bolton: University of Bolton, 2012. s. 1-12. ISBN: 978-1-907153-02-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of the reference anthropometry on the dynamical response of the 5th and 95th Percentile occupant thorax FE model
Rok vydání: 2012
Místo konání: Bolton
Název zdroje: University of Bolton
Autoři: Michal Pedzisz , Tomasz Dziewonski , Cezary Rzymkowski , Jacek Toczyski , Donata Gierczycka-Zbrozek , Ing. Magdalena Jansová Ph.D. , Ing. Hana Čechová Ph.D.
Abstrakt CZ: Současný výzkum se zaměřuje na vliv volby referenční geometrie na mechanickou odezvu modelu lidského těla. Byly vytvořeny dvě geometrie vycházející z 50ti procentního THOMO modelu: 5ti procentní žena a 95ti procentní muž. Všechny modely byly testovány ve třech typech nárazové zkoušky: čelním, bočním a šikmém. Byly srovnány rozdíly v kontaktní síle impaktoru a stlačení hrudníku pro tři různé typy geometrie. Tyto geometrie, nazvané Bertrand, Bertrand 2 a WUT mixed, vychází z antropometrických dat v literatuře a jsou vytvořené partnery projektu THOMO. V případě čelního nárazu byly pozorovány výrazné rozdíly. U bočního a šikmého nárazu nebyly rozdíly tak výrazné. To ukazuje na potřebu důkladné validace modelu lidského těla a pozornost při rozhodování o referenční geometrii.
Abstrakt EN: The current research focuses on influence of the reference geometry choice on the mechanical response of the human body model. Two geometries were created, based on the 50th percentile THOMO model: a 5th percentile woman and a 95th percentile male. All the models were tested in three impact scenarios: frontal, lateral and oblique. The differences in impactor contact force-time and chest deflection-time response were compared for three different types of reference geometries, called Bertrand, Bertrand 2 and WUT mixed, based on anthropometric data from the literature and delivered by the THOMO Project partners. In case of frontal impact, significant differences have been observed. For the lateral and oblique impact, the differences were not evident. It shows a need of careful validation of the human body model and attention when making decisions on the reference geometry choice.
Klíčová slova

Zpět

Patička