Přejít k obsahu


ONTOLOGIES AND ETL TOOL IN FREE SPATIAL DATA INTEGRATION

Citace:
ČERBA, O., CHARVÁT, K., JEDLIČKA, K. ONTOLOGIES AND ETL TOOL IN FREE SPATIAL DATA INTEGRATION. In GeoCart'2012 and ICA Regional Symposium on Cartography for Australasia and Oceania. Auckland: New Zealand Cartographic Society, Inc., 2012. s. 105-110. ISBN: 978-0-473-22313-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: ONTOLOGIES AND ETL TOOL IN FREE SPATIAL DATA INTEGRATION
Rok vydání: 2012
Místo konání: Auckland
Název zdroje: New Zealand Cartographic Society, Inc.
Autoři: Ing. Otakar Čerba , Karel Charvát , Ing. Karel Jedlička PhD. ,
Abstrakt CZ: Cílem článku je definice a popis harmonizačních podprocesů spojených s integrací volně dostupných prostorových dat. První část je věnována teoretickým aspektům harmonizace. Následuje představení integračního rámce založeného na doménových ontologiích a aplikace informací získaných z ontologií v harmonizačním procesu s použitím ETL nástrojů.
Abstrakt EN: The aim of this paper is to define and describe harmonization sub-processes connected with an integration of free spatial data sets. The first part is dedicated to theoretical aspects of spatial data harmonization. The following section is focused on introduction of integration approach based on domain ontology (describing different data sets and their properties) and application of knowledge derived from ontology in spatial data harmonization process with use ETL (Extract-Transform-Load) systems. This application of open-source and/or free technologies and tools is basic feature of introduced solution. Also this paper shows examples of harmonization developed in international projects (e.g. Habitats).
Klíčová slova

Zpět

Patička