Přejít k obsahu


Hybrid model of human body and its application in rail transport

Citace:
ŠPIRK, S., MAŇAS, J., KOS, L., KEPKA, M. Hybrid model of human body and its application in rail transport. In Computational Mechanics 2012. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0157-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Hybrid model of human body and its application in rail transport
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Stanislav Špirk , Ing. Jaroslav Maňas , Ing. Lukáš Kos , Doc. Ing. Miloslav Kepka CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek se týká návrhu modelu lidského těla, který je vyvíjen v rámci projektu "VIRTHUMAN". Tento model je univerzálně použitelný pro simulaci mnoha druhů kolizí. Model je rovněž škálovatelný a umožňuje simulace s uvažováním jedinců s nestandardními parametry. Díky univerzálnímu použití, je možné provádět například kolize cestujících v interiéru kolejového vozidla.
Abstrakt EN: This paper relates with design of the human body model, which is developed in the project "VIRTHUMAN". This model is suitable for general use. The model is scalable and allows the simulations with consideration of persons with non-standard parameters. Universality of the model allows perform collisions of occupants in rail vehicle interior
Klíčová slova

Zpět

Patička