Přejít k obsahu


Quo vadis, střední Evropo? Metamorfózy práva III.

Citace:
JERMANOVÁ, H., CVRČEK, F. Quo vadis, střední Evropo? Metamorfózy práva III.. 1. vyd. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2012, 454 s. ISBN: 978-80-87439-06-7
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Quo vadis, Central Europe? Metamorphosis of Law III.
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Ústav státu a práva AV ČR
Autoři: JUDr. Helena Jermanová , JUDr. František Cvrček CSc. ,
Abstrakt CZ: Hlavní otázky, na které hledala mezinárodní konference odpověď, byly, zda skutečně směřují země visegrádské skupiny skutečně k pevné integraci s Evropskou unií, jaké negativní trendy se v zemích V4 projevují a jaké jsou možnosti jim čelit.
Abstrakt EN: The main questions that sought international conference answer was whether they actually lead countries of the Visegrad Group really hard to integrate with the European Union, the negative trends are reflected in the V4 countries and the possibilities to face them.
Klíčová slova

Zpět

Patička