Přejít k obsahu


Produkce a novelizace zákonů v zemích V4 a Rakousku

Citace:
CVRČEK, F. Produkce a novelizace zákonů v zemích V4 a Rakousku. In Quo vadis, střední Evropo? : metamorfózy práva III : sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Ústavem státu a práva AV ČR, v.v.i. a Fakultou právnickou ZČU v Plzni ve dnech 27.-29.6.2012 ve Znojmě. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2012. s. 17-27. ISBN: 978-80-87439-06-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Production and modifications of the primary legislation in the countries V4 and the Austria
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Ústav státu a práva AV ČR
Autoři: JUDr. František Cvrček CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá kvantitativní analýzou právního řádu zemí Vyšegrádské skupiny a srovnává jej s Rakouskem.
Abstrakt EN: This paper deals with the quantitative analysis of the law of the Visegrad Group countries and compares it with Austria.
Klíčová slova

Zpět

Patička