Přejít k obsahu


Ústavní soud ČR na pomezí druhé a třetí dekády

Citace:
BALÍK, S., FORMÁNKOVÁ, V. Ústavní soud ČR na pomezí druhé a třetí dekády. In Quo vadis, střední Evropo? : metamorfózy práva III : sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Ústavem státu a práva AV ČR, v.v.i. a Fakultou právnickou ZČU v Plzni ve dnech 27.-29.6.2012 ve Znojmě. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2012. s. 114-120. ISBN: 978-80-87439-06-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Constutional Court between the second and third decades of its existence
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Ústav státu a práva AV ČR
Autoři: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík , JUDr. Vlasta Formánková
Abstrakt CZ: V příspěvku je zhodnocena dosavadní činnost Ústavního soudu ČR z pohledu jeho soudců.
Abstrakt EN: The paper reviewed the current activities of the Constitutional Court of the Czech Republic in terms of its judges.
Klíčová slova

Zpět

Patička