Přejít k obsahu


Proč je lépe učit římské než občanské právo

Citace:
DOSTALÍK, P. Proč je lépe učit římské než občanské právo. In Quo vadis, střední Evropo? : metamorfózy práva III : sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Ústavem státu a práva AV ČR, v.v.i. a Fakultou právnickou ZČU v Plzni ve dnech 27.-29.6.2012 ve Znojmě. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2012. s. 411-417. ISBN: 978-80-87439-06-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Why is it better to learn the roman law than the civil law
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Ústav státu a práva AV ČR
Autoři: Mgr. Petr Dostalík Ph.D.
Abstrakt CZ: Autor v příspěvku dokazuje opodstatněnost výuky římského práva na právnických fakultách.
Abstrakt EN: The author demonstrates the merits of teaching Roman law in faculties of law.
Klíčová slova

Zpět

Patička