Přejít k obsahu


Order processing in non-repetitive production including software aid suitability assessment

Citace:
KLEINOVÁ, J., BEHÚN, M. Order processing in non-repetitive production including software aid suitability assessment. Transfer inovácií, 2012, roč. Neuveden, č. 23, s. 22-27. ISSN: 1337-7094
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Order processing in non-repetitive production including software aid suitability assessment
Rok vydání: 2012
Autoři: Doc. Ing. Jana Kleinová CSc. , Ing. Martin Behún
Abstrakt CZ: Cílem článku je poskytnout čtenářům, kteří dosud neměli možnost se v praxi setkat s kusovou výrobou, zjednodušený pohled na to, jak se pracuje se zakázkami v tomto typu výroby. Článek popisuje průběh zpracování zakázky od jejího přijetí až po expedici hotových výrobků. Navíc uvádí některé problémy, se kterými se firmy setkávají při svém každodenním fungování a jejichž řešení je někdy otázkou skoro filozofickou. V druhé části je pak diskutována vhodnost nasazení softwarových prostředků v oblasti neopakované výroby.
Abstrakt EN: This article aims to give a simple overview of order processing in non-repetitive production (unit production and small series production) to readers who have no experience with this type of production. The article describes the process since receipt of the order from the customer until the dispatch of finished products. In addition, some common problems connected with daily functioning of the company are listed. The second part is dedicated to a discussion of appropriateness of use of software tools.
Klíčová slova

Zpět

Patička