Přejít k obsahu


Haiku - báseň jako výraz zkušenosti světa

Citace:
BÍLKOVÁ, J. Haiku - báseň jako výraz zkušenosti světa. Kuděj, 2012, roč. 13, č. 1, s. 79-97. ISSN: 1211-8109
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Haiku - Poetry as the Exprossion of the Experience of the Universe
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PhDr. Jitka Bílková
Abstrakt CZ: Cílem následujícího textu je přiblížit specifickou formu japonské poezie - sedmnáctislabičnou báseň haiku, a to jako báseň zachycující a vyjadřující bezprostřední zkušenost a zážitek světa. Úmyslem bylo postihnout haiku sice stručně, ale komplexně, tedy v myšlenkovém kontextu japonského prostředí, z východisek tradičních japonských estetických kategorií, v rámci jejího historického vývoje, se specifiky jejích výrazových prostředků.
Abstrakt EN: The aim of this text is to present a specific form of Japanese poetry - poetry of seventeen syllables called haiku - as a poetry which tries to grasp and express immediate experience of the universe. The aim of this brief article is to show haiku in a wider context. That means to display it in the relation to the Japanese way of thinking and to the traditional Japanese aesthetic categories, with its historical background, and with the specifics of its expressive means.
Klíčová slova

Zpět

Patička