Přejít k obsahu


Ohýbací hlava pro stroj SILFAX včetně výměnné vložky

Citace:
SKLENIČKA, J., HNÁTÍK, J., MATĚJKA, J. Ohýbací hlava pro stroj SILFAX včetně výměnné vložky. 2012.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: SILFAX machine bending head with changeable pads
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Jan Matějka
Abstrakt CZ: Jedná se o úpravu stávajícího zařízení, jejímž cílem je zvýšení životnosti dílu a snížení nákladů na jeho opravy. Úprava spočívá v náhradě části přípravku dílem z vhodnějšího materiálu. Na přípravku je potřeba ověřit jak nový materiál, tak vhodnou volbu dosedacích ploch.
Abstrakt EN: There is a change of current device. The goal is to improve lifetime and decrease restoration cost. New material and right choice of seating must be validated on the model.
Klíčová slova

Zpět

Patička