Přejít k obsahu


Speciální čelisti pro stroj SIFAX

Citace:
SKLENIČKA, J., HNÁTÍK, J., MATĚJKA, J. Speciální čelisti pro stroj SIFAX. 2012.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Special jaws for SIFAX machine
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Jan Matějka
Abstrakt CZ: Jedná se o sadu speciálních čelistí pro ohýbání výfukových trubek. Cílem funkčního vzorku je prověření vhodnosti konstrukčního řešení, volby materiálu a určení životnosti dílů. Zvláštní důraz je kladen na tvarovou a rozměrovou přesnost kruhové drážky a kvalitě opracování dosedacích ploch dělící roviny přípravku.
Abstrakt EN: It is a set of special jaws for exhaust system pipes bending. The goal of functional model is to validate new design, newly used material and determining of lifetime of it. Special focus is placed on shape and dimension precision of circle slot and manufacturing quality of parting plane of the jig.
Klíčová slova

Zpět

Patička