Přejít k obsahu


Speciální vložka pro zalisování těsnící vaty katalyzátoru

Citace:
SKLENIČKA, J., HNÁTÍK, J., MATĚJKA, J. Speciální vložka pro zalisování těsnící vaty katalyzátoru. 2012.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Special pad for catalyst sealing wool pressing
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Jan Matějka
Abstrakt CZ: Díl vychází ze stávajícího řešení, ale je změněn jeho materiál. Ze změny materiálu vychází i změna nároků na rozměrovou a geometrickou přesnost. Vzhledem k tomu, že je použitý materiál značně plastický, je nutné provést i konstrukci speciálního přípravku pro jeho výrobu, která je součástí funkčního vzorku.
Abstrakt EN: The part comes out from current design but there is a new material. Thanks to other material there are another requirements to geometric and shape precision. Newly used material is very plastic so there is special device for its manufacturing. This special device is a part of the functional model.
Klíčová slova

Zpět

Patička