Přejít k obsahu


Křesťanství v životě Evropy

Citace:
FUNDA, O., DEMJANČUKOVÁ, D. Křesťanství v životě Evropy. 2012, 110 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Christianity in the European life
Rok vydání: 2012
Autoři: Prof. ThDr. et ThDr. Otakar Funda , Mgr. Dagmar Demjančuková CSc.
Abstrakt CZ: Cílem této učebnice, která patří do programu Evropská kulturní studia, je základní kulturní obeznámenost studenta s hlavními pilíři evropské kultury a vzdělanosti.
Abstrakt EN: The aim of this coursebook, which belongs to the European Cultural Studies, is student's basic cultural familiarity with the main pillars of European culture and education.
Klíčová slova

Zpět

Patička