Přejít k obsahu


Mini-thixoforming of a Steel Produced by Powder Metallurgy

Citace:
JIRKOVÁ, H., AIŠMAN, D., SEN, I., WAGNER, M.F., BEHÚLOVÁ, M., KUSÝ, M., MAŠEK, B. Mini-thixoforming of a Steel Produced by Powder Metallurgy. In Solid State Phenomena. Durnten-Zurich, Switzerland: Trans Tech Publications, 2013. s. 500-505. ISBN: 978-3-03785-481-5 , ISSN: 1012-0394
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Mini-thixoforming of a Steel Produced by Powder Metallurgy
Rok vydání: 2013
Místo konání: Durnten-Zurich, Switzerland
Název zdroje: Trans Tech Publications
Autoři: Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. David Aišman , Indrani Sen , Prof. Martin F.-X. Wagner , Doc. RNDr. Mária Behúlová CSc. , Doc. Ing. Martin Kusý Ph.D. , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Zpracování v semi-solid stavu je spojené s celou řadou specifických technických problémů. Na druhé straně, však při jejich zvládnutí, umožňuje technika tixoformingu vytvářet velmi efektivně tvarově složité součásti se strukturami, které nelze jinými technikami dosáhnout. Příkladem může být v nedávné době představený nový postup zpracování ocelí v semi-solid stavu nazývaný Mini-thixoforming, který je zaměřený na zpracování malých polotovarů s tenkou stěnou o tloušťce řádově kolem 1 mm. Zpracováním ocelí v semi-solid stavu obvykle vzniká struktura tvořená vysokým podílem globulitických částic metastabilního austenitu, které jsou uloženy v karbidickém síťoví, které je v porovnání s austenitem velmi tvrdé a křehké. Na základě nové myšlenky zpracování se podařilo zcela převrátit dosavadní charakter struktury. Za tím účelem byla použita ocel se zvýšeným obsahem vanadu a chrómu, vyrobená práškovou metalurgií. Při zpracování Minithixoformingem byla získána struktura, ve které jsou namísto austenitických polyedrických zrn dispergovány tvrdé karbidy uložené v plastické austenitické matrici. Objem mezi karbidy byl dále vyplněn eutektikem s vyšším obsahem vanadu a chrómu. Po optimalizaci parametrů procesu byly získány produkty s komplexním tvarem. Vzhledem k velmi vysokým tvrdostem strukturních složek lze předpokládat, že nově vytvořená struktura bude mít nejen mimořádnou pevnost, ale zároveň i vysokou otěruvzdornost.
Abstrakt EN: Semi-solid processing is complicated by various inherent technical problems. However, once these problems are solved, thixoforming allows intricately shaped components to be manufactured very effectively – often with microstructures that cannot be produced by any other techniques. The recently introduced mini-thixoforming method is an example of such a novel technique for semi-solid processing of steel. The wall thicknesses of resulting parts are about 1 mm. Microstructures of semi-solid-processed steels typically consist of a high proportion of globular particles of metastable austenite embedded in a carbide network, the latter being much harder and more brittle. This paper illustrates that mini-thixoforming allows inverting that microstructural configuration. As an experimental material, powder steel with increased content of vanadium and chromium was used. The post-thixoforming microstructure consisted of a dispersion of carbides and high-vanadium and high-chromium eutectic in an austenitic matrix. Applying optimised processing parameters, complex-shaped parts could be produced. According to the high hardness of resulting microstructural components, the new materials are likely to exhibit extraordinary strength and wear resistance.
Klíčová slova

Zpět

Patička