Přejít k obsahu


Micro-Compression Test of Thixoformed Austenite

Citace:
MAŠEK, B., AIŠMAN, D., JIRKOVÁ, H., WURSTER, S. Micro-Compression Test of Thixoformed Austenite. In Solid State Phenomena. Durnten-Zurich, Switzerland: Trans Tech Publications, 2013. s. 215-218. ISBN: 978-3-03785-481-5 , ISSN: 1012-0394
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Micro-Compression Test of Thixoformed Austenite
Rok vydání: 2013
Místo konání: Durnten-Zurich, Switzerland
Název zdroje: Trans Tech Publications
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Ing. David Aišman , Dr. Ing. Hana Jirková , Stefan Wurster
Abstrakt CZ: Tváření kovů v tixotropním stavu je jedna z alternativních metod tváření, kterou lze vyrábět členité a tvarově složité polotovary v jednom tvářecím kroku. Pomocí této technologie lze dosáhnout zásadních změn mikrostruktury. Charakteristická mikrostruktura ocelí je zpravidla tvořena quasi-polyedrickými zrny austenitu obklopenými karbidicko-ledeburitickým síťovím. Této struktury bylo dosaženo na materiálu X210Cr12, který byl použit pro experiment. Jelikož austenit ve struktuře je metastabilní složkou závislou na přesycení řadou prvků, je nezbytné znát její tepelnou a mechanickou stabilitu. Tyto poznatky jsou nutné zejména z toho důvodu, aby mohly být vlastnosti struktury dále vhodným způsobem nadále modifikovány a zlepšovány. Teplotní stabilita byla v předchozích experimentech zkoušena teplotní expozicí. V tomto článku byla pozornost soustředěna na chování austenitu při mechanickém zatěžování při RT. To bylo provedeno pomocí micro-compression zkoušky. Z jednoho austenitického útvaru bylo vyrobeno zkušební těleso o rozměrech 2,4 x 2,2 x 4,9 µm. Deformací v tlaku byly zjištěny mechanické vlastnosti a ověřena deformační stabilita austenitu.
Abstrakt EN: Thixoforming is an alternative forming method, by which intricate and complex-shaped products can be manufactured using a single production step. This technology allows a material’s microstructure to be altered profoundly. Typical microstructure of steels processed in this manner consists of quasi-polyhedral austenite grains embedded in a ledeburite-carbide network. This type of microstructure was produced by processing the experimental material in this study: the X210Cr12 steel. Since austenite is a metastable component depending on oversaturation with a number of elements, its thermal and mechanical stability needs to be known. This information is required for further modification and enhancment efforts. In previous experiments, the thermal stability was tested by thermal exposure. In the present work, the behaviour of austenite was explored under mechanical load at room temperature in a micro-compression test. A single block of austenitic material was used for making a test specimen with the dimensions of 2.4×2.2×4.9 μm3. Its mechanical properties were measured and deformation stability was investigated using compressive deformation.
Klíčová slova

Zpět

Patička